Miljöföreläsning 2014 Pär Holmgren

Torsdagen den 16 januari kl 18.30 gästföreläste självaste meteorologen Pär Holmgren i en fullsatt församlingsgård inför 120 personer. Föreläsningen handlade om hur klimatförändringarna hänger ihop med hur illa vi hanterar frågor som berör ekologi, ekonomi och energi. Det finns även många stora oljeproducerande länder i världen som direkt bromsar en övergång från vårt beroende av fossila bränslen till alternativa energikällor. Lösningar på miljöproblemen finns men människan tycks ha en tendens att inte agera i tid. Vi lever inte bara på jorden – vi är en del av den! Föreläsningen avslutades med frågestund. Syftet med föreläsningen från naturskyddsföreningen sida var att sprida information om det senaste forskningsläget och skapa engagemang bland allmänheten. Föreningen ordnade kaffeservering och lottade ut några av Pärs miljöböcker till deltagarna.

Håkan hälsar välkomna till föreläsningen med Pär Holmgren.

Håkan hälsar välkomna till föreläsningen med Pär Holmgren. Foto Sören Carlsson

Pär Holmgren föreläser om klimatutmaningen januari 2014. Foto: Sören Carlsson

Pär Holmgren föreläser om klimatutmaningen januari 2014. Foto: Sören Carlsson

Delar av styrelsen tillsammans med Pär Holmgren Foto: Sören Carlsson

Delar av styrelsen tillsammans med Pär Holmgren Foto: Sören Carlsson