Utflykt till Tinnerö på biologiska mångfaldens dag

Biologiska mångfaldens dag 22 maj Samling stationen kl 9.00 Vi gör en utflykt till Tinnerö eklandskap och får lära oss mera om biologisk mångfald. Eva Johansson, som arbetat länge som volontär på Fröberget, visar oss deras verksamhet, odling och plantering av ängsväxter. Vi besöker också Smedsta dammar och/eller Rosenkällasjön och fåglarna där. Medtag fika! Kontakt: […]

Läs mer