Föreningens lokala arbete

Åtvidabergs lokalkrets arbetar på flera områden

Malmviksängen

I Eklandskapet intill vägen mellan Åtvidaberg och Mormorsgruvan finns en trädbevuxen slåtteräng som sedan 1965 sköts av Naturskyddsföreningen i Åtvidaberg. Malmviksängen är kommunens enda slåtteräng i hävd. Ängen har ett långt förflutet som slåttermark. Ängsmarken och mellanliggande dungar har en artrik flora med mer än 220 kärlväxtarter av vilka flera är krävande, hävdberoende arter. Ängen har sammantaget ett mycket högt bevarandevärde. Malmviksängen är en del av riksintresset Eklandskapet och ingår i EU:s ekologiska nätverk Natura 2000. På våren fagas ängen, sedan många år tillbaka i samarbete med naturvetenskapliga programmet på Bildningscentrum Facetten, och på hösten slås ängen. Under året krävs tillsyn och ytterligare röjning etc. Det är ett viktigt och stort miljö- och kulturarbete som föreningen genomför med ängen.

Fagning av Malmviksängen.

Fagning av Malmviksängen. Foto: Lars Björk

Aktiviteter för medlemmar

Varje år arrangerar vi aktiviteter för våra medlemmar och potentiellt nya medlemmar. Vi går på fladdermussafari, lyssnar på ugglor, arrangerar fotoutflykter och bussresor. Förra årets bussresa gick till Tåkern och i år åker vi till Stjärnorpsravinen och Roxen. Det är är bara exempel på allt vi arrangerar. Se vårt program för mer information!

Tåkernutflykt våren 2013.

Tåkernutflykt våren 2013. Foto: Sören Carlsson

Miljöföreläsningar

De senaste två åren har föreningen genomfört kvalitetsföreläsningar i frågor på miljöområdet. Dessa föreläsningar är gratis för att alla åtvidabergare ska kunna få kunskap om miljön och de utmaningar vi står inför. Första föreläsningen hölls i samarbete med Linköpings Universitet med föreläsaren Anders Carlsson som berättade om möjligheterna med grönt företagande. I år föreläste Pär Holmgren om klimatutmaningen. Föreläsningarna hålls i samarbete med Studiefrämjandet. Tanken är att detta ska bli en tradition för att väcka miljöfrågan i Åtvidaberg.

Pär Holmgren föreläser om klimatutmaningen januari 2014.

Pär Holmgren föreläser om klimatutmaningen januari 2014. Foto: Sören Carlsson

Kontroll av butikers miljömärkning

I Åtvidaberg finns en butik som miljömärkts av Naturskyddsföreningen. Den lokala kretsen genomför kontroller att butiken lever upp till föreningens hårt ställda krav. Våra medlemmar kan lita på att butiker som fått miljömärkningen också lever upp till förväntningarna. Vi har i Åtvidaberg ett gott samarbete med butiken.

Remissinstans

Naturskyddsföreningen är remissinstans och har möjlighet att tycka till om beslut i kommunen och hos Länsstyrelsen.

Påverka riksföreningens arbete

Genom din lokala krets finns möjlighet att påverka föreningen på riksplan. 2013 fanns Åtvidabergs krets representerad under riksstämman.